Op onze praktijk kunnen wij de volgende bloedtesten uitvoeren:

Hb test

Voor de verdenking op of de controle van bloedarmoede.

Glucose test

Voor de verdenking op of de controle van suikerziekte.

D-dimeer test

De D-dimeer test is een bloedonderzoek wat gebruikt kan worden om een trombosebeen of longembolie meer of minder waarschijnlijk te maken.

CRP test

Met een CRP test kunnen ontstekingseiwitten in het bloed aangetoond worden.