Tarieven

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt daarbij een eigen risico.

Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.

Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wél onder. Denk hierbij aan:

– voorgeschreven medicijnen
– laboratorium- of röntgenonderzoek
– verwijzing naar specialist, fysiotherapeut of psycholoog

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzeraar navragen. Voor de aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingswoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

De kosten van de meest voorkomende laboratoriumbepalingen vindt u op de site van de saltro.

Onderzoeken die in onze eigen praktijk worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een ECG, longfunctietest, bepaling van bloedsuiker of onderzoek naar bloedarmoede) vallen niet onder het eigen risico. De  uitzondering hierop is de CRP test ( bij verdenking op een ontsteking)  Deze test voeren wij uit namens het huisartsenlaboratorium en u krijgt van hen een rekening hiervoor.