Alle medewerkers van de praktijk proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u het gevoel hebben dat er iets niet goed gegaan is, horen wij dit graag van u.

Uw huisarts stelt het op prijs indien hij  de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de praktijkassistente, de waarnemer of de huisartsenpost gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

Wanneer er in de hulpverlening in uw ogen iets niet goed is gegaan waar u vragen over heeft of een klacht over wilt indienen dan kunt u het onderstaande formulier gebruiken.

Vermeld s.v.p. uw naam en geboortedatum en en op welke manier u wilt dat wij contact met u opnemen

* indicates required field

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 Indien u  samen met de huisarts niet tot een bevredigende afwikkeling van de klacht komt kunt u hen inschakelen voor een formele klachtenprocedure.