•  U kunt hier een consult aanvragen voor het assistente spreekuur.
  • De datum van uw voorkeur moet tenminste 2 werkdagen later zijn dan vandaag.
  •  Houdt u er rekening mee dat de gegevens niet geheel over een beveiligde verbinding verzonden worden. De aanvraag is om die reden niet geschikt voor het doorgeven van  medisch gegevens. U kunt beter telefonisch een afspraak maken als u dit in deze situatie belangrijk vindt.
  • Na het verzenden van het formulier ontvangt u binnen 1 werkdag een email met de datum en het tijdstip van de gemaakte afspraak.

 

De afsprakenmodule voor de assistente is vernieuwd. Klik hier voor het nieuwe formulier