Test uw risico .nl
Voor een aantal aandoeningen heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap samen met andere instellingen een online risicotest ontwikkeld.
Vul de test in en bespreek zo nodig de resultaten met de huisarts

Leefstijltest
Deze site is gemaakt door dezelfde betrouwbare organisaties als de risico test . Naast de test zijn er op deze site tips te vinden voor een gezonde levensstijl.