Mensen met suikerziekte die dit op latere leeftijd hebben gekregen (officiële naam Diabetes Mellitus type 2) worden bij ons begeleid door de huisarts en de praktijkondersteuner.

Informatie over Diabetes 

Thuisarts.nl
Veel betrouwbare informatie over Diabetes kunt u vinden op deze site van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

DIEP
De site DIEP is ontwikkeld door de universiteit van Maastricht en biedt veel informatie over suikerziekte. Naast informatie zijn er vele tips en werkboeken te vinden als u actief met een aantal zaken rondom suikerziekte aan de slag wilt.  

Organisatie van de zorg

Preventzorg
Om een goede kwaliteit van de begeleiding te waarborgen hebben wij ons hiervoor aangesloten bij de ketenzorg organisatie Preventzorg. U merkt daar zo direct niets van maar op de achtergrond verzorgt Preventzorg de scholing, bewaakt de kwaliteit en regelt de contracten met andere hulpverleners zoals de diëtist, podotherapeut en internist.

IPCI
Voor de verzekeraar zijn wij verplicht om geheel geanonimiseerd getallen aan te leveren over verschillende aspecten van de hulpverlening. De verzekeraar wil bijvoorbeeld weten hoeveel diabetes patiënten er in de praktijk zijn, of wij wel bij iedereen de controles doen en wat de resultaten zijn. Hierbij worden nooit uw naam, geboortedatum of adres gegevens verstrekt. De gegevensversprekking verloopt via een onafhankelijk instituut, het IPCI van de Erasmus universiteit Rotterdam.