Aanmelden bij het landelijk schakelpunt

Het komende jaar zal onze praktijk een aansluiting krijgen op het Landelijk schakelpunt. Andere hulpverleners kunnen dan uw medische gegevens inzien als u bij hen onder behandeling bent. Op dit moment is er nog geen uitwisseling van gegevens. Wij verwachten dat als eerste de uitwisseling met de huisartsenpost zal plaatsvinden in de loop van 2014.

Dit kan alleen als u daar eerst toestemming voor gegeven hebt.

U kunt uw toestemming online regelen via de site www.ikgeeftoestemming.nl.
U kunt ook het onderstaande toestemmingsformulier  invullen en  bij de praktijk inleveren.
Wanneer u niet wilt dat uw gegevens geraadpleegd kunnen worden hoeft u niets te doen. De gegevens worden alleen uitgewisseld tussen de hulpverleners als u daar eerst toestemming voor hebt gegeven.

Toestemmingsformulier zorginfrastructuur

meer informatie vindt u op de site van VZVZ