NHG_accr

Om aan de buitenwereld, onze patiënten  en aan collega’s te laten zien dat een huisarts kwaliteit levert kan een praktijk geaccrediteerd worden. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bewaakt dit proces. Onze praktijk is zogenaamd NPA geaccrediteerd.
NHG Praktijk Accreditering (NPA) is een onafhankelijke accrediteringsorganisatie die praktijken van huisartsen en verloskundigen toetst op het gebied van praktijkvoering, medisch handelen en patiëntenoordeel. Het keurmerk zorgt voor transparantie en laat zien dat de praktijk gericht werkt aan kwaliteitsverbetering naar de landelijk vastgestelde normen.

We zijn de afgelopen jaren hard bezig geweest om op veel diverse gebieden de kwaliteit van zorg in onze praktijk te verbeteren. Om een aantal voorbeelden te noemen: Alle protocollen zijn op orde. We hebben voor speciale patiëntengroepen als Diabetes Mellitus (suikerziekte) of COPD (Chronisch Obstructive Pulmonal Disease) behandelprotocollen gemaakt. Het dossier van patiënten die heel veel soorten medicijnen gebruiken wordt door een arts en de apotheek nagekeken. In ons Huisarts Informatie Systeem (HIS) worden alle ziektes gecodeerd volgens een internationaal classificatie systeem (ICPC) en zelfs onze handschoenen zijn gecertificeerd.